Alternatieve gegevensstromen van Windows

You are here:
Estimated reading time: 5 min

Introductie

Iedereen die zich in de beveiligingsarena bevindt, moet op de hoogte zijn van Windows Alternate Data Streams, ook wel bekend als ADS. Hoewel niet veel bekend, kan het ontbreken van dit weinig bekende kenmerk van het Windows NTFS-bestandssysteem van invloed zijn op hoe u een probleem in de toekomst oplost.

ADS werden geïntroduceerd in het Windows NTFS-bestandssysteem vanaf Windows NT 3.1. Deze ‘functie’ is geïmplementeerd om compatibiliteit met het Macintosh Hierarchical File System (HFS) mogelijk te maken. Kortom, het Macintosh-bestandssysteem slaat zijn gegevens op in twee delen, de bronvork en de gegevensvork. De gegevensvork is waar de gegevens daadwerkelijk zijn opgenomen en de resourcevork wordt gebruikt om het besturingssysteem te vertellen hoe het gegevensgedeelte moet worden gebruikt. Windows doet iets soortgelijks via extensies zoals .bat, .exe, .txt .html. Deze extensies vertellen het besturingssysteem hoe de specifieke gegevens in de bestanden te gebruiken.

Om windows compatibel te maken met het Macintosh-bestandssysteem, introduceerden ze alternatieve gegevensstromen. Deze verborgen stroom wordt gebruikt als de resourcevork is gebruikt. om het systeem te vertellen hoe de gegevens in het bestand moeten worden gebruikt.

Hoewel ADS is gemaakt voor compatibiliteit met de Mac-wereld, wordt het niet alleen voor dat doel gebruikt. Veel toepassingen gebruiken ADS om kenmerken van een bestand op te slaan. Als u bijvoorbeeld een tekstdocument maakt en met de rechtermuisknop klikt en naar de eigenschappen ervan gaat, ziet u een overzichtspagina. Deze samenvattingsinformatie wordt via ADS aan het bestand toegevoegd. Ik zal u daar later meer over laten zien en toepassingen om deze informatie te zien.

Kortom, zie ADS als verborgen bestanden die zijn gekoppeld aan de zichtbare bestanden. De belangrijkste reden waarom ze zo gevaarlijk zijn, is dat ze niet goed bekend zijn, over het algemeen verborgen zijn voor de gebruiker en dat er weinig beveiligingsprogramma’s zijn die ze kunnen herkennen.

Programma’s om ADS te bekijken

Voordat ik verder ga, wil ik enkele, niet alle, programma’s noemen die kunnen worden gebruikt om ADS te bekijken. Dit is zo als u deze tutorial leest en enkele voorbeelden volgt, kunt u de ADS-bestanden zien die u maakt.

De programma’s zijn als volgt:

Lads en ADSSpy

Hoe maak je een ADS

In een opdrachtprompt volgt een voorbeeld van het maken van een ADS:

C:test>echo "ADS" > test.txt:hidden.txt
Er is zojuist een nieuwe ADS gemaakt met de naam hidden.txt en bijgevoegd bij de bestandstest.txt. Het ADS-bestand wordt weergegeven na de : , en : moet worden gebruikt bij het toevoegen van een ADS.
 
 

Als u een DIR in die map doet, ziet u alleen het normale bestand.

Folder ADS

Aan de andere kant, als u LADS uitvoert, ziet u de ADS, verborgen.txt 9, die aan de test zijn gekoppeld.txt bestand
 
 
 
 
C:test>lads

LADS - Freeware version 3.21
(C) Copyright 1998-2003 Frank Heyne Software (http://www.heysoft.de)
This program lists files with alternate data streams (ADS)
Use LADS on your own risk!

Scanning directory C:test

   size ADS in file
---------- ---------------------------------
     8 C:testtest.txt:hidden.txt

     8 bytes in 1 ADS listed
Als u de verborgen ADS.txt wilt bekijken of er informatie aan wilt toevoegen, voert u het notitieblok uit om het bestand te openen.
 

Bijvoorbeeld:

C:test> notepad test.txt:hidden.txt

Hiermee wordt het bestand geopend in kladblok en kunt u het bewerken en opslaan.

U kunt ook kladblok gebruiken om een ADS-bestand te maken. Typ gewoon:

C:test>notepad another.txt:ads.txt

Kladblok wordt gestart en zegt dat dit bestand niet bestaat en wilt u het maken. Je zou ja zeggen, en dan de informatie invoeren en opslaan. Deze methode heeft zojuist een nieuwe ADS gemaakt met de naam ads.txt.

ADS-bestanden hoeven niet aan een bestand te worden gekoppeld, maar kunnen ook een map worden toegevoegd. Dit veroorzaakt een probleem wanneer u een ADS maakt tegen een hoofdmap van een harde schijf, omdat het onmogelijk is om de ADS te verwijderen, tenzij u de opmaak opnieuw formatteert. Als iemand weet van een programma dat dit kan oplossen, laat het me dan weten.

Hier is een voorbeeld van het maken van een ADS tegen een directory:

C:test> echo test> :hidden.txt

Met deze opdracht is nu een ADS aan de map zelf gekoppeld. Voer LADS om de ADS te zien die aan de map zijn gekoppeld.

Wat is hier zo schadelijk aan?

Wat als ik je vertel dat ADS ook kan worden gebruikt met uitvoerbare bestanden? Dat klopt, ADS-bestanden die uitvoerbaar zijn, kunnen aan elk bestand worden toegevoegd, net zoals u .txt bestanden hebt bijgevoegd, en net als de tekstbestanden zou het voor de meeste software verborgen zijn.

Hier is een voorbeeld:

C:test> type c:windowsnotepad.exe > ads.txt:hidden.exe
U hebt nu een ADS-bestand gemaakt met de naam verborgen.exe en het aan de tekstbestandadvertenties gekoppeld.txt. Nogmaals, als u de directory bekijkt, ziet u gewoon advertenties.txt, en niet verborgen.exe. Voer je, LADS, uit en u zult de ADS zien.
 
 
Er is een voorbehoud bij het starten van uitvoerbare bestanden die ADS-bestanden zijn. U moet altijd de opdracht START gebruiken om het uitvoerbare bestand ADS te starten en u moet altijd het volledige pad van het bestand gebruiken. Hier volgen enkele voorbeelden van werkopdrachten en niet-werkende opdrachten.

Ik zal eerst mijn ADS uitvoerbaar maken:

C:test> type c:windowsnotepad.exe > ads.txt:np.exe
Opdrachten die het uitvoerbare bestand np.exe ADS niet starten:
 
C:test>ads.txt:np.exe
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
C:test>c:testads.txt:np.exe
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.:

C:test>start ads.txt:np.exe
Access is denied.

De opdracht waarmee het uitvoerbare bestand wordt gestart:

C:test>start c:testads.txt:np.exe

Zoals u kunt zien, moet u het volledige pad van het uitvoerbare ADS gebruiken

ADS-bestanden verwijderen

ADS-bestanden zijn niet bijzonder moeilijk te verwijderen, maar ze kunnen problemen veroorzaken. Als u een ADS wilt verwijderen die aan een bestand is gekoppeld, verwijdert u het bestand. Stel dat u een bestand met de naam number.txt hebt en dat er een ADS-bijlage is toegevoegd met de naam hidden.txt. U wilt van het verborgen.txt bestand af, maar houdt de informatie in nummer.txt, zodat u gewoon geen nummer kunt verwijderen.txt.
 
 
Om dit te doen zou je zoiets doen als het volgende:

C:test>ren number.txt temp.txt
C:test>type temp.txt > number.txt
C:test>del temp.txt

Als u ADS-bestanden wilt verwijderen die aan een map zijn gekoppeld, moet u de map verwijderen. Dit kan een groot probleem veroorzaken als de ADS is aangesloten op de hoofdmap van een harde schijf. Aangezien u de ADS niet op deze manier kunt verwijderen, tenzij u het station opnieuw formatteert, kunt u dit doen om de ongewenste informatie in het ADS-bestand te verwijderen.

C:test>echo empty > filler.txt
C:test>type filler.txt > :badads.txt

Sinds ik deze tutorial schreef zijn er een paar malware programma’s die zijn vrijgegeven om uw machine te infecteren met behulp van Alternate Data Stream bestanden. Hierdoor zijn er verbeteringen in de beschikbare software om dit soort programma’s van uw computer te verwijderen. Een programma dat zoekt naar ADS-bestanden op uw computer en vervolgens een lijst opgeeft die u kunt verwijderen, is ADSSPY. Hieronder vindt u een link naar dat programma:

ADSSPY Download Link

Ander gebruik voor ADS

In het begin zei ik dat er andere toepassingen zijn voor ADS-bestanden. Bepaalde bestanden in Windows hebben een overzichtstabblad in hun eigenschappen. Een voorbeeld hiervan is .txt documenten. Als u een nieuw .txt document maakt en er met de rechtermuisknop op klikt en overzicht selecteert, kunt u enkele gegevens invullen.

Deze informatie wordt opgeslagen als ADS-bestanden die aan het document zijn gekoppeld. We hebben bijvoorbeeld een bestand met de naam readme.txt. Als ik naar het overzichtsgedeelte ga en mijn naam in het veld Titel invul en op OK druk, wordt die informatie opgeslagen als ADS.

U kunt dit als volgt zien:

C:test>lads

LADS - Freeware version 3.21

Scanning directory C:test

size ADS in file
---------- ---------------------------------
11 C:test:hidden.txt
120 C:testreadme.txt:?SummaryInformation
0 C:testreadme.txt:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d}

131 bytes in 3 ADS listed

Conclusie

Zoals u kunt zien, kunnen ADS zeker voor veel meer worden gebruikt dan werd verwacht toen Microsoft ze introduceerde. Ze hebben het rechtmatige gebruik, maar kunnen zeker worden gebruikt voor donkere bedoelingen.

Samengevat zijn hier de redenen waarom ADS als problematisch kan worden beschouwd:

 • Er zijn maar weinig programma’s die ADS detecteren.
 • Het verwijderen van ADS kan moeilijk zijn.
 • Explorer en Dir berekenen bij het bepalen van de vrije ruimte niet de ruimte die ADS gebruikt.
 •  U kunt een uitvoerbaar bestand verbergen als een ADS.  

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 93
Naar de inhoud springen