Waarde creëren met it? Pas dan ook businessmodel aan

De meeste ict-dienstverleners die monitoring en beheer leveren, factureren elke maand hun uren op basis van een vast uurtarief. De vraag is of je met een ander businessmodel niet meer waarde kunt leveren.

It werd lang gezien als kostenpost. Op die manier werd ook gekeken naar it-beheer. Het was logisch dat hier een businessmodel bij hoorde dat uitging van een uurtarief. Soms werd daarbij gekozen voor een strippenkaartmodel, zodat het maandbedrag niet al te zeer fluctueert en een zekere mate van financiële voorspelbaarheid ontstaat. Maar dat model neemt niet weg dat de kern bestaat uit de klant die per uur betaalt voor het beheer van de omgeving, waardoor als vanzelf de focus verschuift naar de kosten.

Partnership betekent je lot verbinden

“Uiteindelijk wil je met it waarde genereren”

Dat is jammer, want uiteindelijk wil je met it waarde genereren. Niet voor niets willen it-dienstverleners graag een ‘partnership met de klant’ aangaan. Een echt partnership betekent dat je de lusten én de lasten deelt. Dat doe je het best als je je eigen (financiële) lot verbindt met dat van de klant en daarmee ook echt verantwoordelijkheid gaat dragen voor het resultaat. In dit model heeft de it-dienstverlener er belang bij dat de omgeving van zijn klant stabiel is en tegelijkertijd ook zo is ingericht dat deze makkelijk kan mee veranderen met veranderende wensen. Je moet er immers voor waken dat stabiliteit niet leidt tot een omgeving waarin alles in beton is gegoten.

Vast bedrag per maand

Hoe realiseer je die twee kanten van dezelfde medaille – stabiliteit en flexibiliteit – tegelijkertijd? Door devops-teams verantwoordelijk te maken voor zowel de doorontwikkeling van de omgeving als het beheer ervan. Op dev-gebied maak je gezamenlijk een planning en bepaal je hoeveel werk het team in een maand ongeveer aan kan. Voor alle ops-werkzaamheden spreek je een vast bedrag per maand af, ongeacht het aantal incidenten dat zich voordoet en ongeacht het aantal gebruikers op een omgeving of de workloads dat wordt afgehandeld.

Betere planning van medewerkers

“Er vindt continu een afweging plaats op basis van het belang van de klant en het belang van de dienstverlener”

Het resultaat is dat klanten vooraf weten waar ze financieel aan toe zijn en dat er focus is op waarde-creatie. Ze hoeven zich bovendien niet meer druk te maken of een junior of een senior engineer de storing oplost. Dat een junior er langer over doet, zien ze toch niet terug op de factuur. De ict-dienstverlener kan zo planningen maken die zowel zijn eigen bedrijf als de klant ten goede komen. Hij plant soms bewust een junior in, wetende dat deze relatief onervaren medewerker van deze klus veel kan leren. En soms bewust een senior omdat hij weet dat de time-to-resolution van deze storing voor de klant belangrijk is, ook al zou de dienstverlener er op basis van de harde afspraken langer over mogen doen. Kortom, er vindt continu een afweging plaats op basis van het belang van de klant en het belang van de dienstverlener. Die twee belangen zijn niet langer tegengesteld, maar gaan hand in hand.

Sturen op zachte factoren

Natuurlijk moet je de samenwerking periodiek reviewen: elk kwartaal bij een nieuwe klantrelatie en misschien eens per halfjaar of jaar bij een jarenlang partnership. Onderwerpen van deze reviews zijn uiteraard technisch van aard, zoals het nog beter identificeren en wegnemen van oorzaken van storingen. Maar ook relationeel: hoe verloopt de samenwerking? Waar kunnen we het nog beter inrichten? Want je zult zien dat je samen veel meer waarde creëert als je meer stuurt op zachte dan op de harde factoren.

Verschuif werk van ops naar dev

Als het goed is, resulteert dit in een samenwerking met minder managementintentie. De impact op de business en de waarde-creatie is leidend in de afspraken: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de klant steeds meer waarde haalt uit it? Hoe kunnen we samen meer financiële ruimte creëren voor innovatie? Hoe kunnen we budgetten verschuiven van ops naar dev? Want uiteindelijk is dat waar de klant de meeste waarde uit haalt. En waar het hart van ict-dienstverleners het snelst van gaat kloppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt artificiële intelligentie en machine learning om spam te verminderen. Bekijk hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Gerelateerde berichten

Circulaire-economie gaat om meer dan alleen recycling

De rechtbank in Den Haag verplichtte Shell onlangs om zijn CO2-uitstoot voor 2031 met bijna de helft te verminderen. Vorig jaar stelde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor om de doelstelling van de EU voor 2030 om de uitstoot terug te dringen, aan te passen van veertig naar 55 procent. Degelijke initiatieven op het gebied van klimaatverandering moeten we toejuichen, waarbij we moeten aantekenen of het om lineaire of circulaire initiatieven gaat.

Lees verder

It-dienstverleners halen 4,6 procent meer omzet

It-dienstverleners hebben in het eerste kwartaal van dit jaar geprofiteerd van een aantrekkende vraag. Zij zetten 4,6 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. De it is daarmee de op een na best presterende sector binnen de zakelijke dienstverlening. Alleen de rechtskundige dienstverleners deden het nog iets beter.

Lees verder

It-services vragen om nieuwe focus

De impact van it op het vermogen van mensen om te werken, communiceren en zelfs te leven, is het afgelopen jaar nog nooit zo duidelijk geweest. Door de pandemie zijn thuiswerken en leren vanuit huis nog altijd de realiteit van de dag. Bedrijven zijn al lange tijd bezig met de overstap naar moderne it-infrastructuren die zijn ontworpen voor flexibel apparaatbeheer en werken op afstand. Was dit al een algemeen groeiende trend, de pandemie joeg ook bedrijven op die er nog niet klaar voor waren opeens werk te maken van telewerken.

Lees verder

‘Vlammetje’ tussen Bill en Melinda na 27 jaar uit

Bill en Melinda Gates gaan na 27 jaar huwelijk scheiden. Kort na de bekendmaking door Amerikaanse media dook ook het officiële echtscheidingsverzoek op waaruit blijkt dat Melinda het verzoek tot ontbinding heeft ingediend. Opmerkelijk is dat het echtpaar geen huwelijksvoorwaarden heeft afgesloten.

Lees verder
  • Tags

  • Categorieën

  • Archieven

  • Naar de inhoud springen