Skip naar inhoud

Waarde creëren met it? Pas dan ook businessmodel aan

Wilt u deze bijdrage aanbevelen? Dat kan via:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on mix
Share on telegram
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email
De meeste ict-dienstverleners die monitoring en beheer leveren, factureren elke maand hun uren op basis van een vast uurtarief. De vraag is of je met een ander businessmodel niet meer waarde kunt leveren.

It werd lang gezien als kostenpost. Op die manier werd ook gekeken naar it-beheer. Het was logisch dat hier een businessmodel bij hoorde dat uitging van een uurtarief. Soms werd daarbij gekozen voor een strippenkaartmodel, zodat het maandbedrag niet al te zeer fluctueert en een zekere mate van financiële voorspelbaarheid ontstaat. Maar dat model neemt niet weg dat de kern bestaat uit de klant die per uur betaalt voor het beheer van de omgeving, waardoor als vanzelf de focus verschuift naar de kosten.

Partnership betekent je lot verbinden

“Uiteindelijk wil je met it waarde genereren”

Dat is jammer, want uiteindelijk wil je met it waarde genereren. Niet voor niets willen it-dienstverleners graag een ‘partnership met de klant’ aangaan. Een echt partnership betekent dat je de lusten én de lasten deelt. Dat doe je het best als je je eigen (financiële) lot verbindt met dat van de klant en daarmee ook echt verantwoordelijkheid gaat dragen voor het resultaat. In dit model heeft de it-dienstverlener er belang bij dat de omgeving van zijn klant stabiel is en tegelijkertijd ook zo is ingericht dat deze makkelijk kan mee veranderen met veranderende wensen. Je moet er immers voor waken dat stabiliteit niet leidt tot een omgeving waarin alles in beton is gegoten.

Vast bedrag per maand

Hoe realiseer je die twee kanten van dezelfde medaille – stabiliteit en flexibiliteit – tegelijkertijd? Door devops-teams verantwoordelijk te maken voor zowel de doorontwikkeling van de omgeving als het beheer ervan. Op dev-gebied maak je gezamenlijk een planning en bepaal je hoeveel werk het team in een maand ongeveer aan kan. Voor alle ops-werkzaamheden spreek je een vast bedrag per maand af, ongeacht het aantal incidenten dat zich voordoet en ongeacht het aantal gebruikers op een omgeving of de workloads dat wordt afgehandeld.

Betere planning van medewerkers

“Er vindt continu een afweging plaats op basis van het belang van de klant en het belang van de dienstverlener”

Het resultaat is dat klanten vooraf weten waar ze financieel aan toe zijn en dat er focus is op waarde-creatie. Ze hoeven zich bovendien niet meer druk te maken of een junior of een senior engineer de storing oplost. Dat een junior er langer over doet, zien ze toch niet terug op de factuur. De ict-dienstverlener kan zo planningen maken die zowel zijn eigen bedrijf als de klant ten goede komen. Hij plant soms bewust een junior in, wetende dat deze relatief onervaren medewerker van deze klus veel kan leren. En soms bewust een senior omdat hij weet dat de time-to-resolution van deze storing voor de klant belangrijk is, ook al zou de dienstverlener er op basis van de harde afspraken langer over mogen doen. Kortom, er vindt continu een afweging plaats op basis van het belang van de klant en het belang van de dienstverlener. Die twee belangen zijn niet langer tegengesteld, maar gaan hand in hand.

Sturen op zachte factoren

Natuurlijk moet je de samenwerking periodiek reviewen: elk kwartaal bij een nieuwe klantrelatie en misschien eens per halfjaar of jaar bij een jarenlang partnership. Onderwerpen van deze reviews zijn uiteraard technisch van aard, zoals het nog beter identificeren en wegnemen van oorzaken van storingen. Maar ook relationeel: hoe verloopt de samenwerking? Waar kunnen we het nog beter inrichten? Want je zult zien dat je samen veel meer waarde creëert als je meer stuurt op zachte dan op de harde factoren.

Verschuif werk van ops naar dev

Als het goed is, resulteert dit in een samenwerking met minder managementintentie. De impact op de business en de waarde-creatie is leidend in de afspraken: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de klant steeds meer waarde haalt uit it? Hoe kunnen we samen meer financiële ruimte creëren voor innovatie? Hoe kunnen we budgetten verschuiven van ops naar dev? Want uiteindelijk is dat waar de klant de meeste waarde uit haalt. En waar het hart van ict-dienstverleners het snelst van gaat kloppen.

Lees ook:

Speech2Text als basis voor ingesproken zorgrapportages

Bij overheidsinstellingen wordt automatische ondertitelingssoftware al veelvuldig ingezet voor de verslaglegging van raadsvergaderingen. Tijdens de vergadering wordt spraak direct omgezet naar tekst, waardoor de vergadering automatisch en direct ondertiteld wordt.

Germany and Austria implement repair bonuses

How do we make repair less expensive and therefore more attractive? In Austria and the German state of Thuringia, people can now be partially reimbursed when repairing a product thanks to a repair bonus.

China trekt teugels techbedrijven verder aan

China heeft haar greep op de technologiesector opnieuw verstevigd. Vanmorgen maakte de regering in Beijing een aantal maatregelen bekend die oneerlijke concurrentie moeten tegengaan. Ook het bewerken van persoonsgegevens en andere kritieke data wordt aan banden gelegd, evenals de toepassing van kunstmatige intelligentie en algoritmes.

Dataschrapers, wie doet ze wat?

Persoonsgegevens achterlaten op een sociaal platform is onderdeel van het spel, en iedereen kan goed inschatten waar het verstandig is dit wel te doen en waar vooral niet. Toch lagen kwamen onlangs miljoenen persoonsgegevens op straat te liggen. Niet via hacks, maar via scrapes.

OldFlix: We bewaren oude films en series en presenteren ze: In een Netflix-achtige methode, maar gratis!

Wie kent ze niet, Charlie Chaplin, Dallas Dolls, Philips met hun nieuwe spectaculaire uitvindingen tot de spannende avonturen van de jeugddetective Q & Q. Maar waar kijkt u ze? Vanaf

Wilt u deze bijdrage aanbevelen? Dat kan via:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on reddit
Share on tumblr
Share on stumbleupon
Share on mix
Share on telegram
Share on pocket
Share on whatsapp
Share on email

Klaar voor de beste oplossing voor uw IT & ICT-situatie?

Ik heb mijn wachtwoord gewijzigd in “onjuist.” Dus wanneer ik vergeet wat het is, zal de computer zeggen: “Uw wachtwoord is onjuist.”