Privacyverklaring EasyComp Zeeland

Versie februari 2018

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met EasyComp Zeeland, Vlissingsestraat 50 B, 4331 KW Middelburg ZLD.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat EasyComp Zeeland in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. EasyComp Zeeland gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
  Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
  Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
  Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.
 • Verstrekking aan derden
  Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
 • Gegevensbeveiliging
  EasyComp Zeeland maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
  Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.
 • Cookies
  EasyComp Zeeland gebruikt cookies ter behoeve van een bezoekersanalyse. Wij gebruiken deze analyses om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website en/of diensten gebruiken. De informatie die de analyse verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 • Links naar andere websites
  Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. EasyComp Zeeland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van EasyComp Zeeland vallen.
 • Inzage
  U mag EasyComp Zeeland vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u EasyComp Zeeland verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het tabblad contact.
 • EasyVoice Telecom
 • EasyVoice by EasyComp Zeeland & EasyVoice Telecom zijn ACM geregistreerd als: Aanbieder Openbare Elektronische communicatiediensten onder nummer: 944009
  EasyVoice by EasyComp Zeeland & EasyVoice Telecom zijn ACM geregistreerd als: Aanbieder Openbaar Elektronisch communicatienetwerk onder nummer: 944010
 • EasyVoice Telecom is een handelsnaam van EasyComp Zeeland en staat ingeschreven bij de KvK te Middelburg onder nummer: 70783519

© 2019 | EasyComp Zeeland | Alle rechten voorbehouden